تور کویر ورزنه زاینده رود تور رود قلعه قورتان

روزصبحانهناهارشاماقامت
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسطمحلتوضیحات
1رستورانامردادتورخانه محلیامردادتورخانه محلیامردادتوراقامتگاه سنتیورزنه
2اقامتگاه سنتیامردادتوراقامتگاه سنتیامردادتور----

لوازم مورد نیاز

 • بادگیر
 • داروهای شخصی
 • کارت شناسایی
 • کارت شناسایی
 • کرم ضد آفتاب
 • وسایل نظافت شخصی
 • کفش پیاده روی
 • فلاسک چای
 • کیسه خواب
 • قمقمه
 • زیر انداز
 • لباس گرم
 • دفترچه بیمه
 • کلاه و عینک آفتابی
 • لباس مناسب فصل

مدارک مورد نیاز

  کارت شناسایی

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر