در چهاردهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، دو تار ایرانی یکی از کهن ترین سازهای موسیقی ایرانی به ثبت جهانی یونسکو رسید.


در این جلسه موضوع مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار از سوی ایران ارائه شد، که با رأی موافق اعضای کمیته، دو تار ایرانی در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید. دوتار ایرانی از کهن‌ترین سازهای موسیقی ایرانی و از مهم‌ترین سازهای زهی - زخمه‌ای فولکلور جوامع روستایی و شهری در ایران شمرده می‌شود.

دو تار پیشینه‌ای چند هزار ساله داشته و امروزه در نواحی مختلف کشور با اندکی تغییر در شکل و نحوه نوازندگی، نواخته می‌شود.

پیش از ثبت دوتار در پرونده میراث جهانی یونسکو، پرونده ردیف موسیقی‌های ایرانی، موسیقی بخشی‌های خراسان و هنر ساختن و نواختن کمانچه در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت شده بود.

رمضان سلمانی بردری، به‌عنوان کهنسال‌ترین نوازنده دوتار در شمال خراسان بود که فیلم نوازندگی وی جزو اسناد پرونده‌ی ثبت جهانی موسیقی بخشی خراسان در سال ۱۳۸۹ به یونسکو ارائه شد. این هنرمند روز ۲۱ آذر ۹۸ درگذشت. فیلم نوازندگی وی همراه با پرونده آن در سایت یونسکو قرار گرفته است.

منبع: ISNA & UNESCO