کلیسای نوتردام پاریس دوشنبه شب ۲۶ فروردین ۹۸ در شعله‌های آتش سوخت و خسارات وارد آمده به این بنای مشهور سبک معماری گوتیک که قدمتی ۸۵۰ ساله دارد بسیار سنگین ارزیابی شده است.

کلیسای نوتردام پاریس در میان شعله های آتش مبحوس شد. حجم این آتش سوزی به شکلی بود که در دقایق ابتدایی آن بخش مهمی از سقف کلیسا را در برگرفت و دود عظیمی به ارتفاع چندین متر از آن به هوا برخاست.

به گزارش خبرگزاری یورونیوز، مسئولان آتش نشانی پاریس پس از ساعت‌ها تلاش برای مهارشعله‌های سرکش آتش که بخش عمده‌ای از ساختمان کلیسای نوتردام را دربرگرفته بود و به خاکستر تبدیل کرد، اعلام کردند که خوشبختانه دو برج نمادین این کلیسا و اسکلت و چارچوب اصلی آن حفظ شده و تلاش‌ها برای جلوگیری از فروریختن کامل بنا موفقت آمیز بوده است.

منابع خبری فرانسه هنوز از علت اصلی آتش سوزی اطلاعاتی منتشر نکرده اند این درحالی است که منابع محلی در دقایق ابتدایی این حادثه به نقل از سازمان آتش نشانی پاریس اعلام کردند به نظر می‌آید آتش سوزی با عملیات نوسازی بخشی از ساختمان کلیسا مرتبط بوده است.