مردم سنگاپور با داشتن پاسپورت خود می‌توانند بدون نیاز به ویزا به ۱۵۹ کشور مختلف جهان سفر کنند و محدودیتی از نظر ویزا نداشته باشند. بر اساس جدیدترین آمار شرکت معتبر مشاور جهانی، آرتون کپیتال (Capital Arton)، این نخستین بار است که یک کشور آسیایی دارای قدرتمند ترین گذرنامه جهان شده و می تواند به راحتی به اقصی نقاط جهان سفر کند.
با حذف شدن ویزای کشور پاراگوئه برای سنگاپوری ها، پاسپورت مردم سنگاپور هم‌اکنون “ارزشمند ترین” پاسپورت جهان با آزادی سفر به ۱۵۹ کشور بدون ویزا می باشد. در ده سال گذشته نیز کشورهای اروپایی به ویژه آلمان برای دو سال پشت سر هم در راس این فهرست قرار داشتند. ولی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، رتبه اول این فهرست با کشور سنگاپور به اشتراک گذاشته شد، که به طور پیوسته در حال افزایش بود. دیگر پاسپورت های آسیایی ارزشمند از رتبه ۱ تا ۲۰ به کشورهای کره جنوبی، ژاپن و مالزی تعلق دارند.
ضعیف‌ترین پاسپورت در این فهرست نیز، متعلق به کشور افغانستان است.