تور اصفهان تور اصفهان بهار 98

 تور اصفهان همه روزه بهار 98

* قیمت ها بدون احتساب بلیط رفت و برگشت و به ازای هر نفر و به تومان می باشند *

سه شب و چهار روز

دو شب و سه روز

یک شب و دو روز

نوع اتاق

درجه

هتل

335.000

290.000

280.000

275.000

240.000

230.000

220.000

190.000

180.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

دو ستاره

سرای اردیبهشت

435.000

375.000

340.000

345.000

300.000

275.000

255.000

225.000

200.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

دو ستارهجمشید

490.000

445.000

415.000

380.000

345.000

320.000

265.000

245.000

225.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهزنده رود

490.000

425.000

415.000

380.000

330.000

375.000

270.000

240.000

255.000

دو تخته

سه تخته

سوئیت چهار تخته

سه ستارهزهره

490.000

420.000

380.000

380.000

330.000

295.000

270.000

250.000

215.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهپارت

590.000

505.000

435.000

445.000

385.000

330.000

305.000

265.000

230.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهملل

555.000

490.000

460.000

420.000

375.000

360.000

290.000

260.000

240.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

چهار ستارهآوین

565.000

510.000

430.000

390.000

295.000

265.000

دو تخته

سه تخته

چهار ستارهپیروزی

625.000

550.000

585.000

470.000

415.000

435.000

315.000

280.000

315.000

دو تخته

سه تخته

سوئیت چهار تخته

چهار ستارهسفیر

620.000

585.000

475.000

445.000

325.000

305.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهپارسیان کوثر

870.000

810.000

640.000

595.000

410.000

380.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهعباسی


لوازم مورد نیاز

  • کارت شناسایی
  • وسایل نظافت شخصی
  • عینک آفتابی
  • داروهای شخصی
  • کفش پیاده روی
  • لباس مناسب فصل
  • کرم ضد آفتاب

مدارک مورد نیاز

    کارت شناسایی

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر