×

تور اصفهان تور اصفهان تابستان 98

 تور اصفهان همه روزه تابستان 98

* قیمت ها بدون احتساب بلیط رفت و برگشت و به ازای هر نفر و به تومان می باشند *

سه شب و چهار روز

دو شب و سه روز

یک شب و دو روز

نوع اتاق

درجه

هتل

495.000

430.000

415.000

400.000

350.000

340.000

310.000

275.000

260.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

دو ستاره

سرای اردیبهشت

590.000

515.000

465.000

465.000

410.000

370.000

340.000

305.000

275.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

دو ستارهجمشید

720.000

665.000

630.000

550.000

510.000

480.000

380.000

355.000

330.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهزنده رود

780.000

680.000

730.000

590.000

525.000

480.000

400.000

360.000

355.000

دو تخته

سه تخته

سوئیت چهار تخته

سه ستارهزهره

710.000

620.000

525.000

545.000

480.000

410.000

380.000

340.000

295.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهپارت

755.000

660.000

545.000

575.000

505.000

445.000

395.000

355.000

300.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهملل

920.000

800.000

750.000

685.000

600.000

560.000

450.000

400.000

370.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

چهار ستارهآوین

920.000

830.000

685.000

620.000

450.000

410.000

دو تخته

سه تخته

چهار ستارهپیروزی

1.025.000

905.000

990.000

755.000

670.000

720.000

485.000

435.000

450.000

دو تخته

سه تخته

سوئیت چهار تخته

چهار ستارهسفیر

1.275.000

1.145.000

920.000

830.000

570.000

515.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهپارسیان کوثر

1.175.000

1.025.000

855.000

750.000

535.000

475.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهعباسیلوازم مورد نیاز

  • کارت شناسایی
  • وسایل نظافت شخصی
  • عینک آفتابی
  • داروهای شخصی
  • کفش پیاده روی
  • لباس مناسب فصل
  • کرم ضد آفتاب

مدارک مورد نیاز

    1) کارت شناسایی

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر