×

تور بلگراد تور بلگراد تابستان 98

تور بلگراد تابستان 97 با پرواز قشم ایر 

3شب بلگراد 

دوشنبه و پنجشنبه هر هفته 

هتلدرجه و خدمات هر نفر در اتاق دو تختههر نفر دراتاق یک تختهکودک 12-6 سال با تختکودک6-2 سال بدون تختکودک زیر 2سال
SRBIJA3*BB4.950.0005.150.0004.050.0003.050.000800.000
ROYAL INN4*BB5.180.0005.890.0004.450.0003.100.000800.000
HOTEL CONSTANTINE4*TOPBB5.190.0006.140.000---------3.100.000800.000
HOTEL PALACE 4*TOPBB5.400.0005.880.0004.750.0003.100.000800.000
HOTEL ZIRA 4*TOPBB5.500.0006.480.0005.070.0003.200.000800.000
HOTEL CROWN PLAZA4*DLXBB5.550.0006.480.0005.180.0003.250.000800.000
HOTEL NEVSKI4*DLXBB5.550.0006.500.0005.180.0003.250.000800.000
HOTEL HYATT REGENCY5*DLXBB5.880.0007.680.0004.650.0003.800.000800.000

مدارک مورد نیاز


اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر