تور تبریز تور تبریز تابستان 98

 تور تبریز همه روزه تابستان 98

  •  * قیمت ها بدون احتساب بلیط رفت و برگشت و به ازای هر نفر و به تومان می باشند *
  •  نرخ اقامت یک شب و دو روز با دو گشت محاسبه گردیده است.

چهار شب و پنج روز

سه شب و چهار روز

دو شب و سه روز

نوع اتاق

درجه

هتل

675.000

620.000

580.000

580.000

540.000

505.000

485.000

460.000

430.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

دو ستاره

سهند

780.000

760.000

730.000

660.000

640.000

610.000

540.000

530.000

500.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهائل آی

-

-

-

-

-

-

دو تخته

سه تخته

سه ستارهاهراب

880.000

770.000

800.000

735.000

650.000

670.000

590.000

530.000

540.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهاستقبال

870.000

770.000

800.000

720.000

650.000

625.000

580.000

530.000

510.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سه ستارهبهبود

940.000

790.000

730.000

780.000

660.000

620.000

620.000

540.000

500.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

چهار ستارهآزادی

985.000

880.000

840.000

845.000

730.000

700.000

645.000

590.000

550.000

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

چهار ستارهگسترش

1370.000

1.380.000

1.110.000

1.040.000

850.000

800.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهشهریار

1.220.000

1.050.000

990.000

870.000

770.000

690.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهپارس

1.570.000

1.400.000

1.260.000

1.140.000

940.000

870.000

دو تخته

سه تخته

پنج ستارهکایا

لوازم مورد نیاز

  • لباس مناسب فصل
  • کارت شناسایی
  • داروهای ضروری
  • عینک آفتابی
  • وسایل نظافت شخصی

مدارک مورد نیاز

    1) کارت شناسایی

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر