تور صعود به دماوند تور صعود به دماوند اردیبهشت 98

روزصبحانهناهارشاماقامت
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسطمحلتوضیحات
1رستورانامردادتورکمپمسافرکمپمسافرکمپبارگاه سوم
2طبیعتمسافرطبیعتمسافرکمپمسافرکمپبارگاه سوم
3کمپمسافررستورانامردادتور----

برنامه روزانه سفر

 • 3


لوازم مورد نیاز

 • بادگیر
 • چراغ قوه
 • داروهای شخصی
 • کارت شناسایی
 • کرم ضد آفتاب
 • وسایل نظافت شخصی
 • فلاسک چای
 • کیسه خواب
 • دستکش و کلاه پشمی
 • کوله یکروزه
 • زیر انداز
 • کفش مناسب کوهپیمایی
 • کوله چند روزه
 • کلاه و عینک آفتابی

مدارک مورد نیاز

  کارت شناسایی

اطلاعات سفر

شرکت در این برنامه مستلزم شرکت در برنامه صعود یک و نیم روزه قله کلون بستک در هفته قبل از برنامه و تایید مربی فنی گروه می باشد.

نظرات

ثبت نظر