تور مسکو تور مسکو تابستان 98


لوازم مورد نیاز

 • دوربین عکاسی
 • عینک آفتابی
 • لباس مناسب فصل
 • پاسپورت
 • وسایل نظافت شخصی
 • داروهای ضروری

مدارک مورد نیاز

  1) پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  2) عکس 3*4

  3) مشخصات کامل مسافر

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر