تور جنگل پیمایی لیسار تور لیسار اردیبهشت 98

روزصبحانهناهارشاماقامت
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسطمحلتوضیحات
1------اتوبوساتوبوس VIP
2رستورانآرند تورطبیعتمسافرخانه محلیامردادتورخانه محلیلیسار
3خانه محلیامردادتوررستورانامردادتور----

لوازم مورد نیاز

 • داروهای شخصی
 • کارت شناسایی
 • کرم ضد آفتاب
 • وسایل نظافت شخصی
 • کفش پیاده روی
 • فلاسک چای
 • یک دست لباس اضافه
 • کوله یکروزه
 • زیر انداز
 • کفش مناسب کوهپیمایی
 • کوله چند روزه
 • کلاه و عینک آفتابی
 • لباس مناسب فصل
 • لیوان و بطری آب

مدارک مورد نیاز

  کارت شناسایی

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر