تور جيپور تور جيپور تابستان 98


لوازم مورد نیاز

 • لباس مناسب فصل
 • عینک آفتابی
 • دوربین عکاسی
 • داروهای ضروری
 • وسایل نظافت شخصی
 • پاسپورت

مدارک مورد نیاز

  1) مشخصات کامل مسافر

  2) عکس 3*4

  3) پاسپورت با هفت ماه اعتبار

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر