کویر لوت دهسلم شهداد نهبندان تا ماخونیک پاییز 98


برنامه روزانه سفر

 • 1

  روز اول

  حرکت شبرو به سمت کرمان

 • 2

  روز دوم

  ادامه مسیر به سمت شهداد می رویم - دیدار از سرو هزارساله سیرچ - صرف ناهار در شفیع آباد - از کلوت های شهداد دیدن می کنیم - ادامه مسیر به سمت دهسلم - صرف شام - اقامت در دهسلم

 • 3

  روز سوم

  صرف صبحانه - از تپه های ریگی ریگ یلان دیدار می کنیم - ادامه مسیر به سمت نهبندان - از کوه مریخی و آسبادهای خوانشرف در نهبندان دیدار می کنیم - ادامه مسیر به سمت بیرجند - صرف شام - اقامت در بیرجند

 • 4

  روز چهارم

  صرف صبحانه - از تپه های ریگی ریگ یلان دیدار می کنیم - ادامه مسیر به سمت نهبندان - از کوه مریخی و آسبادهای خوانشرف در نهبندان دیدار می کنیم - ادامه مسیر به سمت بیرجند - صرف شام - اقامت در بیرجند

 • 5

  روز پنجم

  صرف صبحانه - ادامه مسیر به سمت طبس - صرف ناهار - پیاده روی در تنگه مرتضی علی و دیدار از طاق شاه عباسی - ادامه مسیر حرکت به سمت خور - صرف شام - اقامت در خانه محلی

 • 6

  روز ششم

  صرف صبحانه - حرکت به سمت اردستان - صرف ناهار - دیدار از مسجد جامع اردستان (نخستین مسجد دو طبقه تاریخ اسلام)، قنات مون (تنها قنات دو طبقه جهان) - در ادامه به سمت تهران حرکت می کنیم

لوازم مورد نیاز

 • داروهای شخصی
 • کفش پیاده روی
 • کوله چند روزه
 • لیوان و بطری آب
 • کارت شناسایی
 • فلاسک چای
 • کلاه و عینک آفتابی
 • حوله
 • وسایل نظافت شخصی
 • دفترچه بیمه
 • لباس مناسب فصل
 • اصل شناسنامه برای زوجین

مدارک مورد نیاز

  1) اصل شناسنامه

  2) اصل کارت ملی 

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر