تور اسلوونی تور اسلوونی تابستان 98


مدارک مورد نیاز

    2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5*5

    اصل پاسپورت با حداقل7 ماه اعتبار

    مشخصات کامل فردی

    کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

    درج امضاء مسافر داخل پاسپورت

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر